בדיקת סטאטוס בקשה להנפקת תעודת אזרח ותיק באינטרנט
מספר זהות(9 ספרות):
 

מספר טלפון שאיתו בוצע הרישום:

 
לסיוע ושאלות ניתן לפנות למוקד באמצעות הלינק או ב 8840*